Kemija

Kemija je za marsikoga zelo težek predmet. Naslednje povezave bodo zelo pomagale pri učenju kemije:

Trenutno veljavni učni načrti za kemijo: