Računalništvo

RAČUNALNIŠTVO V OSNOVNI ŠOLI

scratch_cat
Mačka v programskem jeziku Scratch 

(Vir zgornje slike)

Zaenkrat se računalništvo v osnovni šoli izvaja kot NEOBVEZEN IZBIRNI PREDMET v 4. in 5. razredu, v 7., 8. in 9. razredu pa si učenci lahko izberejo tri predmete računalništva:

  • Urejanje besedil
  • Računalniška omrežja
  • Multimedija

Še dve povezavi:

  1. Učni načrt za neobvezni izbirni predmet v 4. in 5. razredu
  2. Učni načrt za obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu